Організація роботи лікарняних банків крові

Інформація щодо правомірності функціонування у закладах охорони здоров’я лікарняних банків крові

Рекомендований розрахунок чисельності штатних посад  лікарняного банку крові

Чисельність встановлюється адміністрацією лікарні з урахуванням наявної потреби вкомпонентах крові та обсягу проведених досліджень.

Рекомендовані приміщення та оснащення лікарняного банку крові

Приміщення та оснащення повинні забезпечувати належне зберігання компонентів крові, витратних матеріалів, документів, архівів, результатів та інших предметів, які можуть вплинути на якість, безпеку, ефективність та результати їх клінічного застосування.

Стан приміщень повинен забезпечува ти мінімізацію помилокта дозволяти проводити ефективну їх обробку і утримання з метою уникненняризику інфікування                                     

Рекомендовані вимоги до обладнання лікарняного банку крові

Обладнання, матеріали та реактиви повинні бути дозволені для використання відповідно до вимог технічної документації.

Усе обладнання повинно бути справним, повіреним та утримуватись таким чином, щоб відповідати його призначеному використанню.

Повинні бути розроблені та затверджені інструкції з використання, вестись формуляри з відповідними відмітками поточного ремонту і технічного огляду.

Технічна документація повинна зберігатись протягом визначеного часу у встановленому порядку.

Затверджений перелік форм документації для лікувальних підрозділів закладів охорони здоров’я при проведенні трансфузії:

1) «Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин» ф. № 009/о (наказМОЗ України від 14.02.2012 №110);

2) «Листок реєстрації переливання трансфузійних рідин» ф. № 005/о (наказМОЗ України від 14.02.2012 №110);

3) «Протокол переливання крові та її компонентів» ф. №003-5/о (наказ МОЗУкраїни від 29.05.2013 № 435);

Рекомендований перелік форм документації для лікувальних підрозділів закладів охорони здоров’я при проведеннітрансфузії:

1)  Стандартні операційні процедури (локальні протоколи чи клінічні маршрутипацієнтів) на визначення групи крові за системою АВ0, прведення проб наіндивідуальну сумісність за системами АВ0 та Резус, біологічну пробу.
2)  Стандартні операційні процедури (локальні протоколи чи клінічні маршрутипацієнтів) по техніці виконання трансфузій компонентів крові 

— СОП зберігання компонентів крові
— СОП по контролю рівня запасів
— СОП санітарна підготовка транспортування контейнерів
— СОП транспортування компонентів крові
— СОП техніка переливання  тромбоцитів
— СОП техніка переливання плазми свіжозамороженої
— СОП Техніка переливання кріопреципітату замороженого
— СОП Техніка переливання еритроцитовмісних середовищ
— СОП Аварії з кров’ю
— СОП Відбір зразків крові для лабораторних досліджень
— СОП Ведення медичної документації


3)  Бланк повідомлення про післятрансфузійне ускладнення 
4)  «Листок обґрунтування інфузійно-трансфузійної терапії» 

Рекомендований перелік форм документації лікарняного банку крові
(затверджений керівником закладу):

 1. Договір про забезпечення компонентами та препаратами крові та медичними виробами для діагностики invitro/ Договір про забезпечення медичними виробами для діагностики in vitro між ЗОЗ та Центром крові;
 2. Положення про лікарняний банк крові (затверджений керівником закладу);
 3. Положення про регіональний трансфузіологічний комітет   (затверджений керівником закладу);
 4. Положення   про   Лікарняний   трансфузійний   комітет   (затверджений керівником закладу); 
 5. Направлення для проведення індивідуального підбору\проб сумісності крові
 6. Направлення на консультативні «імуногематологічні аналізи»
 7. Направлення на консультативне дослідження системи гемостазу методом тромбоеластографії
 8. «Інформована добровільна згода/відмова на/від проведення гемотрансфузії»;
 9. «Інформована   добровільна   згода/відмова   на/від   проведення   гемотрансфузії малолітнього/недієздатного пацієнта»;
 10. «Журнал  реєстрації  заготівлі  та   введення   аутологічної  крові  та   її компонентів»;
 11. «Відомість обліку використання ургентного запасу компонентів крові, отриманого в установах служби крові» (місячна);
 12. Відомість   обліку   отримання   і    використання   компонентів   крові» (щомісячна);
 13. Заявка на трансфузійні середовища;
 14. «Журнал обліку заявок на трансфузійні середовища;
 15. «Журнал обліку надходження у ЛБК та видачі компонентів крові у структурні підрозділи ЗОЗ»;
 16. «Акт на списання та знищення компонентів крові»;
 17. «Журнал знешкодження відпрацьованого матеріалу та невикористаних продуктів крові»;
 18. «Журнал реєстрації температурного режиму холодильного обладнання для зберігання компонентів крові»;
 19. «Журнал реєстрації визначення групи крові та резус-приналежності крові в лабораторії імуногематологічних досліджень»;
 20. «Журнал реєстрації післятрансфузійних ускладнень»;
 21. «Журнал зберігання ретроспективних зразків»;