Національна система крові

Для забезпечення рівноправного та своєчасного доступу пацієнтів до якісних та безпечних компонентів донорської крові у достатній кількості , відповідно до  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20лютого 2019 р. № 120-р «Про схвалення Стратегії розвитку національної системи крові на період до 2022 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» в Україні створюється національна системакрові.

 Функції основних елементів національної системи крові: національний  рівень.

Національний трансфузіологічний центр – спеціальна керівна високопрофесійна установа сфери управління МОЗ України, що здійснює координацію,управління та моніторинг програм в службі крові на загально-національному рівні

Національний трансфузіологічний комітет – дорадчий комітет, що скликається національним трансфузіологічним центром, для надання професійних консультацій і допомоги з питань реалізації політики, стратегії і розв’язання технічних проблем на національному рівні

Незалежний компетентний орган з інспектування – спеціальний наглядовий підрозділ у складі МОЗ України, незалежний від національного трансфузіологічного центру, що виконує наглядову функцію Компетентного Органу, відповідно до вимогДирективи 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27.01.2003

Функції основних елементів національної системи крові: регіональний рівень

Регіональні трансфузіологічні комітети – дорадчі комітети при структурних підрозділах охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, міст Києва та Севастополя,  які сприяють впровадженню та реалізації розпоряджень національного трансфузіологічного центру. Функції основних елементів національної системи крові: госпітальний рівень

Лікарняні банки крові – забезпечують своєчасне надання сумісних компонентів крові реципієнтам, їх належне та безпечне застосування.

Лікарняні трансфузіологічні комітети – дорадчі комітети при закладах охорони здоров’я, які сприяють впровадженню та реалізації розпоряджень національного трансфузіологічного центру з питань забезпечення своєчасного надання сумісних компонентів крові реципієнтам, їх належного та безпечного застосування.

Лабораторія трансфузійної імунології — структурний підрозділ ЗОЗ, що проводить ізосерологічні та імуногематологічні дослідження перед трансфузіями