Оптимізація методів заготівлі та умов зберігання плазми свіжозамороженої