Стандартна операційна процедура для лікарняних банків крові

Техніка переливання кріопреципітату замороженого (СОП)

Техніка переливання еритроцитовмісних середовищ (СОП)

Техніка переливання плазми свіжозамороженої  (СОП)

Техніка переливання тромбоцитів (СОП)

     

Визначення групи крові за системами АВО та Резус
за допомогою моноклональних антитіл (МКА)

Лабораторні проби на сумісність крові реципієнта і донора за системами АВО та Резус

Клініко-біологічна проба на сумісність