Яворський В.В. Вплив частоти донації стандартної дози плазми на імунну реактивність організму постійних донорів / В.В. Яворський // Клінічна хірургія. – 2013. – №8. – С. 65-68.

Імунологічні зсуви в організмі можуть провокувати виникнення захворювань чи викликати прояви захворювання за наявності прихованих або недіагностованих хвороб. Метою цього дослідження було визначення імунологічної реактивності у кадрових донорів. У результаті …

Яворський В.В. Порівняльний аналіз імунологічної реактивності у первинних та кадрових донорів залежно від донорського стажу / В.В. Яворський // Медицина неотложных состояний. – 2013. – №4 (51). – С. 97-100.

Метою даного дослідження було провести порівняльний аналіз імунологічної реактивності в первинних та кадрових донорів залежно від донорського стажу. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що при визначенні рівнів імунокомпетентних клітин …

Яворський В.В. Імунологічна реактивність у первинних і кадрових донорів залежно від донорського стажу / В.В. Яворський // Медицина транспорту України. – 2013. – №1 (45). – С. 26-30.

Дослідження імунної системи при хронічній донації плазми показали, що на перший і сьомий день констатується зниження функціональної й метаболічної активності нейтрофілів на 30-й і 120-й хвилині, тоді як функціональна активність …

Яворский В.В. Характеристика иммунологического статуса доноров плазмафереза/ В.В. Яворский // Трансфузиология. – СПб. – Т15. – №2. – С. 118 – 120.

Дослідження параметрів клітинного та гуморального імунітету у первинних та кадрових донорах. Розгорнутий клітинний аналіз та показники імунограми дозволили виявити наявність відхилень норм як в групі первинних так і в групі …

Яворський В.В. Характеристика параметрів імунологічної реактивності та обов’язкового медичного обстеження донорів плазмаферезу з урахуванням їхнього місця проживання/ В.В. Яворський , О.І. Малігон , О.А. Богданчикова, М.О. Клименко// Сімейна медицина. – 2015. – №2(58). –С. 96.

Проведено порівняльний аналіз показників клінічного обстеження донорів м. Харкова та мешканців області. Дані імунологічного обстеження донорів дозволили визначити, що в осіб, які мешкають в області… скачати

Впровадження автоматизованих інформаційних технологій в закладі служби крові

Ключовими умовами підвищення якості та інфекційної безпеки гемотрансфузійних середовищ, а від так і ефективності діяльності Закладу служби крові, – є узгодження, стандартизація та контроль всіх етапів технологічного процесу, що відповідають …

Харківщина: Інфекційна безпека крові гарантована

Інфекційна безпека крові гарантована — Харківський центр служби крові Хоч і швидко розвиваються медична наука і практична медицина, але існує чимало захворювань та клінічних ситуацій, коли лише донорська кров та її …