Белоусов А.Н., Малигон Е.И., Яворский В.В. Перспективы практического применения наночастиц магнетита с целью ингибирования гемолиза эритроцитов и увеличения времени хранения крови. Гематологія і переливання крові. Київ, 2015, випуск 38. – С. 57- 62

Скачати

Новак В.Л., Гриза П.В., Малигон О.І., Яворський В.В., Шевчук О.І. Функція плазмових факторів VIII і ІХ в системі гемостазу. Основні принципи замісної терапії.

Система зсідання крові та фібринолізу (СЗКФ), як важлива складова системи гемостазу, має велике значення для забезпечення життєдіяльності організму. СЗКФ підтримує циркулюючу кров у рідкому, плинному стані, попереджає і зупиняє кровотечі …

Яворський В.В. Стан клітинного адаптивного імунітету у донорів плазми ч.1

За ocтаннi два десятирiччя в лiкувальних закладах України та cвітy у зв’язку зi збiльшенням високотехнологiчних оперативних втручань в кардiохiрургii, ортопедii, онкологiї зросли масштаби застосування компонентів донорської кpoвi, що супроводжуеться збiльшенням потреби у …

Малигон О. І., Новак В. Л. Розподіл коагуляційних показників у плазмі крові донорів з урахуванням їх гендерної приналежності, віку та виду діяльності.

Вирішення питання раціонального використання донорських ресурсів з метою формування запасів компонентів крові та виготовлених з неї препаратів з урахуванням специфічних білків коагуляційної ланки системи гемостазу дозволить прогнозувати підбор потенційних донорів …