НАУКОВО-ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК НДІ АКАДЕМІКА В.В.Сташиса щодо дiяльностi ТОВ «Днiпропетровський обласний центр заготiвлi та переробки плазми «днiпро-Плазма» та ТОВ Харкiвський обласний центр заготiвлi та переробки плазми «Харкiв-Плазма»

61002, м. Харкiв, вул. Пушкiнська, 49. Тел.: (057) 700-65-81. Факс: (057) 7156-208. Е-mаil: ivрz@аргпu.гоl.пеt.uа