Правильно проведена трансфузія-це запорука безпеки для пацієнта!

Саме такий підхід організації роботи впроваджено в Центрі гемокорекції.

Ризиків, пов’язаних із переливанням крові, можна уникнути лише шляхом тісної співпраці установ служби крові та закладів охорони здоров’я. Національна політика та керівні принципи клінічного застосування компонентів донорської крові розробляються у допомогу тим, хто вирішує, чи потрібна пацієнту трансфузія. Нині — це лікуючі лікарі та за можливості — за консультацією лікаря-трансфузіолога.

Стандартизація трансфузіологічної допомоги за рахунок впровадження керівних принципів, клінічних настанов і протоколів застосування компонентів донорської крові та її препаратів знизить потреби в алогенних переливаннях і витрати на охорону здоров’я. Серед іншого це забезпечить доступність компонентів крові для пацієнтів, яким вони насправді потрібні.

Відомим є той факт,  що функціонування органів і систем безпосередньо залежить від стану крові. В даний час кров не стільки переливають,  як  навпаки, витягують і очищають від токсичних речовин. Іншими словами, здійснюють екстракорпоральну гемокорекцію.

У Центрі гемокорекції використовуються розрахункові системи оцінки стану параметрів крові, включаючи імунологічні показники, що дозволяє не тільки адекватно призначати процедуру лікувального плазмаферезу, але і в динаміці контролювати його ефективність.

Для діагностики захворювань порушенням гемостазу використовується сучасне обладнання  TЕГ- 5000.  Тромбоеластографія – це нові можливості інтегральної оцінки гемостазу в медицині. Оперативна оцінка стану і функціональної взаємодії всіх ланок системи гемостазу і фібринолізу, а також дослідження реологічних характеристик крові. Застосування в роботі методу тромбоеластографії дозволяє проводити контроль за станом судинно-тромбоцитарної, коагуляційної та фібринолітичної ланок системи гемостазу в режимі реального часу, здійснювати адекватний підбір доз дезагрегантів, антикоагулянтів, активаторів фібринолізу, підібрати  індивідуальний алгоритм протитромботичної терапії у хворих з будь-якою патологією.

До нових методів в трансфузіології відноситься створення технологій для управління функціями організму через кров. У Центрі гемокорекції застосовуються сучасні інноваційні розробки, що включають використання нанотехнологій, нових методів діагностики і лікування порушень згортання крові, профілактики тромбоутворення. Застосування інноваційних методів комплексного аналізу клініко-біохімічних параметрів (інтегрально-аналітичної системи) дозволяє не тільки об’єктивно проаналізувати стан функціонування життєво важливих фізіологічних систем, а й оцінити загальний стан організму, з точки зору цілісної системи. Використання нового алгоритму бальної оцінки інтегрально-аналітичної системи дозволяє: виявити приналежність обстежуваного до тієї чи іншої групи ризику захворювання; визначити ступінь клінічної тяжкості загального стану пацієнта; знайти фінансово оптимальний і клінічно ефективний шлях профілактики і лікування; забезпечити якість проведених лікувально-профілактичних заходів; виявити значимі кореляційні зв’язки, що впливають на ланки системи згортання крові, виявити істинну причину порушення системи гемостазу, призначити адекватну етіотропну терапію.

Основними складовими інтегрально-аналітичної системи є системний підхід, доступність медичної допомоги та соціальної реабілітації незалежно від статі, віку та соціального становища, незалежність і сталість експертизи діагностичного та лікувального процесу, контроль обсягу, якості та своєчасності надання медичних послуг та їх відповідність медичним стандартам. Слід також зазначити, що перевага розробленого алгоритму полягає не тільки в швидкому й об’єктивному обстеженні великої кількості людей, виявленні на ранніх етапах груп ризику по тяжкості стану, визначенні оптимального і ефективного варіанту профілактики та лікування захворювання, економії часу, коштів для обстеження, але і можливості використовувати отримані дані для їх кореляції з факторами впливу зовнішнього середовища (екологія, харчування, фізичне навантаження, шкідливі звички, наркоманія, вакцинація, фармакотерапія тощо).

Добавить комментарий