Національне керівництво з виробничої трансфузіології

Зміст 

 • Передмова       4
 • Вступ                  6
 • Перелік  умовних скорочень та абревіатур            8
 • Розділ 1 Система якості у службі крові            11
 • Розділ 2  Принципи відбору донорів                57
 • Розділ 3  Принципи роботи лабораторного відділу        70
 • Розділ 4  Взяття крові та методи аферезу            75
 • Розділ 5  Аутологічна трансфузія                80
 • Розділ 6  Заготівля донорської крові та віготовлення її компонентів                        87
 • Розділ 7  Трансфузійна імунологія еритроцитів                  172
 • Розділ 8  Діагностика інфекційних агентів , що передаються через кров             264
 • Розділ 9  Зберігання та видача компонентів та і препаратів плазми крові                   274
 • Розділ 10  Імунологічні принципи переливання концентратів тромбоцитів                                284
 • Розділ 11  Безпека крові (Гемовіджелінс)          298
 • Розділ 12  Принципи підбору та тканинного типування споріднених та неспоріднених донорів гемопоетичних стовбурових клітин                        310

Скачати або переглянути 

Добавить комментарий