КЗОЗ ХОЦСК щорічно проводить моніторинг використання компонентів крові закладами охорони здоров’я

З метою розвитку клінічної трансфузіології, в  ХАРКІВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ СЛУЖБИ КРОВІ щорічно проводяться моніторинг використання компонентів крові закладами охорони здоров’я з подальшим наданням консультативно-методичної допомоги щодо питань служби крові, організації трансфузійного процесу. При цьому значна увага приділяється оперативному контролю руху компонентів крові від донора до реципієнта, аналізу обгрунтованого, цільового використання компонентів і препаратів крові, дотриманню вимог щодо проведення процедур переливання компонентів донорської крові, оснащенню місць для проведення проб на сумісність, відповідності кваліфікаційним вимогам фахівців, які приймають участь в наданні трансфузійної допомоги хворим, правильності ведення обліково-звітної медичної документації. запровадженню системи обліку післятрансфузійних реакцій та ускладнень, проведенню аудиту трансфузій для прийняття рішень, спрямованих на усунення виявлених недоліків і порушень.

Значна увага приділяється нагальним питання щодо організації та функції лікарняних банків крові, лабораторій трансфузійної імунології, дотримання належних принципів  при проведенні імуногематологічних досліджень  на правильно відібраних зразках крові для  отримання достовірних результатів, які гарантують, що кожен реципієнт отримує відповідний йому компонент крові.

Добавить комментарий