Діючі закони

Закони України

— Закон України від 12.12.1991 1972-XII «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний  захист людей, які живуть з ВІЛ»

— Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

— Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

— Закон України від 23.06.1995 № 239/95 ВР «Про донорство крові та її компонентів»

— Постанова Верховної Ради України від 23.06.1995 № 240/95-ВР «Про введення в дію Закону України «Про донорство крові та її компонентів»

— Закон України від 04.04.1996 № 123/96-ВР «Про лікарські засоби»

— Закон України від 03.03.1998 № 155/98-ВР «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення» — Закон України від 14.01.1999 № 395-XIV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються донорства крові та її компонентів»- Закон України від 06.04.2000 № 1645-III «Про захист населення від інфекційних хвороб»- Закон України від 05.10. 2000 № 2017-III «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»

— Закон України від 18.03.2004 № 1629-IV «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»
— Закон України від 19.02.2009 № 1026-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»

— Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»

— Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади»

— Закон України від 05.07.2012 №  5081-VI «Про екстрену медичну допомогу»

— Закон України від 16.09.2014 № 1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

— Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» із змінами, внесеними відповідно до Закону № 2019-VIII від 13.04.2017

Ст. 7. «Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню» не передбачає провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів

ПОСТАНОВИ  КМУ

— Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.1996 № 73 «Про затвердження Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів»- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»

— Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 340  «Про затвердження Порядку заготівлі і зберігання власної крові та (або) її компонентів, а також крові та (або) її компонентів, отриманих від інших донорів, за особистий рахунок»

— Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997  № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я»

— Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.1997 № 1407 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення донора крові та (або) її компонентів»

— Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.1998 № 920 «Про затвердження Порядку переробки і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізації їх і виготовлених з них препаратів»

— Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.1998 № 1427 «Про затвердження Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів»

— Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2026 «Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ/СНІД» (розділ «Нагляд за діяльністю акредитованих спеціальних лабораторій»)

— Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.1999 № 796 «Про затвердження Порядку видачі посвідчення і вручення нагрудного знака «Почесний донор України»

— Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 № 1403 із змінами внесеними Постановою КМ від 13.12.2004 № 1637 «Про затвердження Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002–2007 роки»

— Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05. 2005 № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)»

— Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1821 «Про підвищення рівня оплати давання донорами крові та (або) її компонентів»

— Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 637 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року»

— Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 862 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2026 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

— Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»

— Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»

— Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 160 «Про внесення змін до деяких актів КМУ щодо наближення законодавства України до права Європейського Союзу (acguis ЄС)

— Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ

— Розпорядження КМ України від 01.07.2002 № 354-р «Про утворення Державного науково-виробничого комплексу заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів»

— Розпорядження КМ України від 25.03.2013 № 157-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»

— Розпорядження КМ України від 20.05.2015 № 497-р «Про затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення в донорській крові, її компонентах і препаратах на 2015 рік»

— Розпорядження КМ України від 04.02.2016 № 93-р «Про затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення в донорській крові, її компонентах і препаратах на 2016 рік»

— Розпорядження КМ України від 27.05.2016 № 418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік»

НАКАЗИ МОЗ України

— Наказ МОЗ України від 23.11.2007 № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою»- Наказ МОЗ України від 22.07.1993 № 166 «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів) »

— Наказ МОЗ України  від 22.10.1993 № 223 «Про збір, знезараження та здачу використаних медичних виробів одноразового застосування із пластичних масс»

— Наказ МОЗ України від 20.06.1994 № 106 «Про обстеження донорів на гепатит C»

— Наказ МОЗ України від 19.12.1997 № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів»

— Наказ МОЗ України від 27.04.1998 № 101 «Про затвердження Норм харчування і рекомендацій щодо складання наборів продуктів донорам в день здавання крові та (або) її компонентів». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.05.1998 за № 301/2741

— Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань»

— Наказ МОЗ України від  07.12.1998 № 346 «Про затвердження Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих медичних (фармацевтичному) закладах (факультетах) післядипломної освіти»

— Наказ МОЗ України від 10.12.1998 № 353 «Про забезпечення безпеки та якості донорської крові, її компонентів та виготовлених з них препаратів»

— Наказ МОЗ України від 15.06.1999 № 152 «Про організацію випробувань якості тест-систем для діагностики донорської крові на інфекції, що передаються через кров та її препарати»

— Наказ МОЗ України від 05.07.1999 № 164 «Про затвердження інструкцій регламентуючих діяльність служби крові України»

«Інструкція з визначення груп крові за системами AB0 та резус»

«Інструкція з фракціонування донорської крові на її компоненти (плазма, еритроцити, тромбоцити, лейкоцити) та їх консервування»

«Інструкція з контролю стерильності консервованої крові, її компонентів, препаратів, консервованого кісткового мозку, плазмозаміщуючих та консервуючих розчинів, умов їх заготівлі»

— Наказ МОЗ України від 26.07.1999 № 184 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів»

— Наказ МОЗ України від 25.05.2000 № 120, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.11.2000 за № 819/5040 «Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ/інфекцію/СНІД»

— Наказ МОЗ від 01.02.2001 № 37/5 «Про посилення заходів щодо забезпечення інфекційної безпеки донорської крові в Україні»

— Наказ МОЗ України та АМН України від 29.12.2001 № 538/95 «Про затвердження плану реалізації заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002–2007 роки»

— Наказ МОЗ України від 22.08.2002 № 323 «Про затвердження форми медичної облікової документації «Картка донора резерву» та інструкції щодо її заповнення». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.09.2002 за № 731/7019

— Наказ МОЗ України від 28.10.2002  № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших               спеціалістів з фармацевтичною освітою  у закладах охорони здоров’я»

— Наказ МОЗ України від 10.07.2013 № 585 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ».

—  Наказ МОЗ України від 21.12.2010 № 1141 «Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію,
інструкцій щодо їх заповнення »

— Наказ МОЗ України від 07.07.2003 № 301 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в закладах служби крові»

— Наказ МОЗ України від 16.12.2003 № 584 «Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах»

—  Наказ МОЗ України від 13.04.2006 № 224 «Про доповнення до наказу МОЗ України від 29.12.03 № 620 «Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні»»

— Наказ МОЗ України від 07.06.2004 № 286 «Про удосконалення дермато-венерологічної допомоги населенню України» (п.1.3 Інструкція з профілактики  трансфузійного сифілісу в роботі станцій, відділень переливання крові та шкірно-венерологічних диспансерів,  лікувально-профілактичних закладів)

— Наказ МОЗ України від 23.09.2004 № 467  «Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування швидких тестів для перевірки крові на інфекційні хвороби, облікової форми та інструкції щодо її заповнення»

— Наказ МОЗ України від 01.12.2004 № 587 «Про затвердження форми первинної облікової документації № 502-3/о «Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ» та Інструкції щодо її заповнення»

— Наказ МОЗ України від 08.07.2004 № 349 «Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів»

— Наказ МОЗ України від 17.01.2005 № 25 «Про розподіл комплекту комп’ютерної техніки для Національного Реєстру донорів крові та її компонентів»

— Наказ МОЗ України від 2.06.2005 № 247 «Про затвердження документів з питань контролю якості препаратів крові»

— Наказ МОЗ України від 14.12.2010 № 1112 «Про затвердження Положення
для установи переливання крові (щодо організації управління системою якості і безпеки донорської крові та її компонентів) »

— Наказ МОЗ України  від 05.07.2005 № 330 «Про запровадження ведення електронного варіанту облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах»

— Наказ МОЗ України від 26.07.2005 № 375 «Про затвердження документів з питань контролю якості препаратів крові»

— Наказ МОЗ України від 08.07.2005  № 341 «Про утворення робочої групи з метою опрацювання технічного завдання проекту створення сучасного виробництва препаратів крові на базі Київського міського центру крові»

— Наказ МОЗ України від 01.08.2005 № 385 «Про інфекційну безпеку донорської крові та її компонентів». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.08.2005 за № 896/11176

— Наказ МОЗ України від 26.08.2005 № 426 «Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення»

— Наказ МОЗ України від 19.08.2005 № 415 «Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію». Зареєстровано Міністерством юстиції від 22.11.2005 за № 1404/11684

— Наказ АМН України та МОЗ України від 27.09.2005 № 46/499 «Про створення Координаційної ради з питань реалізації наукової частини Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002–2007 роки»

— Наказ МОЗ України від 07.10.2005 № 523 «Про впровадження галузевої статистичної форми № 39-здоров «Звіт центру служби крові (Станції переливання крові), відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові» та Інструкції щодо її заповнення і контролю»

— Наказ МОЗ України від 10.01.2006 № 1 «Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій»  щодо їх заповнення». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 8.06.2006р. за № 686/12560

— Наказ МОЗ України від 17.04.2006 № 230 «Про створення Референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу при Українському центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров’я України». Зареєстровано Міністерством юстиції від 03.05.2006
за № 504/12378.

— Наказ АМН України та МОЗ України від 27.07.2006 № 450/42 «Про затвердження Інструкції про порядок підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів,  науково-практичних конференцій установами МОЗ України та АМН України»

— Наказ МОЗ України від 22.09.2006 № 640 «Про затвердження технічного опису посвідчення «Почесний донор України»

— Наказ МОЗ України від 27.12.2006 № 898 «Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду»

— Наказ МОЗ України від 10.07.2007  № 378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення»

— Наказ МОЗ України від 23.11.2007 № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою»

— Наказ МОЗ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства  України  у справах  сім`ї, молоді  та спорту, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства праці та соціальної політики України від 23.11.2007 №740/1030/4154/321/614а «Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей»

— Наказ МОЗ України від 24.04.2008 № 230 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 07.12.98 № 346»

— Наказ МОЗ України від 07.07.2009 № 484 «Про затвердження змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах»

— Наказ МОЗ України від  29.12.2009 № 1057 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 08.04.2009 № 223»

— Наказ МОЗ України від 21.01.2013 № 40 «Про скасування наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.02.2010 №163»

— Наказ МОЗ України від 09.03.2010 № 211 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням показників безпеки та якості донорської крові та її компонентів». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.06.2010 за № 368/17663

— Наказ ХМАПО від 26.05. 2010 №  133-з «Про міжнародне співробітництво кафедр ХМАПО»

— Наказ МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу»

— Наказ МОЗ України від 14.12.2010 № 1112 «Про затвердження Положення для установи переливання крові (щодо організації управління системою якості і безпеки донорської крові та її компонентів)». Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 12.03.2011 за № 310/19048

— Наказ МОЗ України від 04.02.2011 № 65 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.02.2011 за № 230/18968

— Наказ МОЗ України від 03.11.2017 № 1366 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню».

— Наказ МОЗ України від 14.03.2011 № 142 «Про вдосконалення акредитації закладів охорони здоров’я». (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.06.2011 за № 678/19416) в редакції Наказу МОЗ України від 20.12.2013 № 1116. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.01.2014 за № 31/24808

— Наказ МОЗ України від 14.07.2011 № 410 «Про посилення контролю за використанням матеріальних цінностей отриманих шляхом централізованого постачання»

— Наказ МОЗ України від 15.07.2011 № 420 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку потреби населення у медичній допомозі»

— Наказ МОЗ України від 20.07.2011 № 427 «Про затвердження Єдиного термінологічного словника (Глосарій) з питань управління якості медичної допомоги»

— Наказ МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»

— Наказ МОЗ України від 05.10.2011  № 646 «Про затвердження нормативно-правових актів      Міністерства охорони здоров’я України щодо реалізації       Закону України «Про порядок проведення реформування               системи охорони здоров’я у Вінницькій,  Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві»

— Наказ МОЗ України від 22.12.2011 № 949 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) медичних імунобіологічних препаратів»
— Наказ МОЗ України від 07.02.2012 № 90 «Про внесення зміни до наказу МОЗ України від 07.12.98 № 346»

— Наказ МОЗ України від 14.02.2012 № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування»

— Наказ МОЗ України від 04.04.2012 № 236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів»

— Наказ МОЗ України від 28.09.2012 № 752 «Про порядок контролю якості медичної допомоги»

— Наказ МОЗ України від 30.11.2012 № 49 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02 лютого 2011 року»

— Наказ МОЗ України від 21.01.2013 № 41 «Про організацію паліативної допомоги в Україні»

— Наказ МОЗ України від 19.02.2013 № 134 «Про затвердження Порядку скринінгу донорської крові та її компонентів на гемотрансмісивні інфекції». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.03.2013 за № 365/22897

— Наказ МОЗ України від 29.05.2013 № 435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності»

— Наказ МОЗ України від 11.07.2013 № 159-Адм «Про перевірку стану надання транс фузійної допомоги та діяльності закладів переливання крові»

— Наказ МОЗ України від 17.12.2013 № 1093 «Про затвердження Інструкції з виготовлення, використання та забезпечення якості компонентів крові». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.01.2014 за № 30/24807

— Наказ МОЗ України  від 20.12.2013 № 1116 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 березня 2011 року № 142 «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я»

— Наказ МОЗ України від 27.12.2013 № 1143 «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів переливання крові»

— Наказ МОЗ України від 11.08.2014  № 551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні»

— Наказ МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами»

— Наказ МОЗ України від 23.07.2015 № 460 «Про внесення змін до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення та затвердження Порядку перевірки матеріалів, доданих до заяви про державну реєстрацію окремих лікарських засобів, щодо їх обсягу»

— Наказ МОЗ України від 01.10.2015 № 644 «Про затвердження Концепції системи менеджменту якості в медичних лабораторіях України у відповідності до вимог міжнародних стандартів та Плану заходів щодо її реалізації»

— Наказ МОЗ України від 05.02.2016 № 69 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування» («ПОЛОЖЕННЯ про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій»)

— Наказ МОЗ України від 03.03.2016 № 48 «Про затвердження Порядку стажування державних службовців»

— Наказ МОЗ України від 15.06.2016 № 592 «Про затвердження Порядку допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії»

— Наказ МОЗ України від 29.07.2016  № 801 «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи»

— Наказ МОЗ України від 02.08.2016 № 928 «Про втрату чинності наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2000 року № 33»