Харківський обласний центр служби крові-це якість та безпека для пацієнтів!

 В Харківському обласному центрі служби крові (далі КЗОЗ ХОЦСК) ключовими умовами підвищення якості та інфекційної безпеки трансфузійних середовищ, а відтак і ефективності діяльності закладу служби крові є узгодження, стандартизація та контроль всіх етапів технологічного процесу, що відповідають за планування, забезпечення та використання витратних матеріалів, заготівлю, виробництво, лабораторні дослідження, апробацію, карантинізацію, видачу компонентів та препаратів крові в заклади охорони здоров’я.   Механізмом досягнення цих умов є комплексна автоматизація діяльності КЗОЗ ХОЦСК. Вся заготовлена донорська кров по області, щоденно згідно графіків, автотранспортом центру, в термін до 5 годин  доставляється в КЗОЗ ХОЦСК для подальшого обстеження та переробки. Перехід на кероване донорство надало можливість наблизитись до світових стандартів. Активізація роботи щодо організації «Корпоративних днів донора» виїзними бригадами КЗОЗ ХОЦСК  проводиться  згідно узгоджених графіків. Такий формат роботи є досить зручним для організованих колективів і дає можливість формувати новий штат кадрових донорів. Майже 95% донацій донорської крові заготовленої в стаціонарних та виїзних умовах проводиться від безоплатних донорів. КЗОЗ ХОЦСК активно проводить агітаційну роботу в напрямку 100% добровільного безоплатного донорства крові та її компонентів.Облік донорів, заготівля крові, тестування,  виробництво компонентів та реалізація компонентів донорської крові ведеться  автоматизованою інформаційною системою ( далі – АІС SMART), що створює механізм єдиного обласного інформаційного простору служби крові. З червня 2019 року  впроваджено в роботу КЗОЗ ХОЦСК новітнє обладнання європейського стандарту – Системи cobas s 201. Система cobas s 201 це повністю інтегрована система світового рівня для ПЛР скринінгу донорської крові та її компонентів. В КЗОЗ ХОЦСК «Золотий стандарт» обстеження донорської крові та її компонентів -це  комбінація імунохемілюмінесцентного аналізу (ІХЛА), що дозволяє виявити антитіла (запроваджено в роботу з 2012 року) та молекулярно-генетичного дослідження – ПЛР, які виявляють віруси на ранніх стадіях. Всі процеси є повністю автоматизованими, що істотно знижує ризик лабораторної помилки за рахунок відсутності «людського фактору»/ Застосування ПЛР технології на платформі COBAS надає можливість забезпечити високий рівень інфекційної безпеки трансфузій компонентів крові.

Добавить комментарий